Witamy na stronie fundacji also mine heritage. Naszym celem i zadaniem jest rewitalizacja niszczejących zabytków z ich adaptacją na cele społecznie użyteczne, służące lokalnym społecznościom.
Wspieramy również właścicieli zabytków w zakresie merytorycznym i finansowym. 
Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@fundacjaamh.eu