12.04.2019 Zabytkowa kamienica przy krakowskich Plantach została zrównana z ziemią

Zabytkowa kamienica przy krakowskich Plantach została zrównana z ziemią

Ciężki sprzęt pracuje przy ul. Na Gródku w Krakowie, gdzie trwa wyburzanie zabytkowej kamienicy. Pozwolenie wydane zostało przed czterema laty.

Rzadko się zdarza, by dochodziło do wyburzenia zabytkowej kamienicy w obrębie Plant. Taka sytuacja właśnie ma miejsce - ciężki sprzęt wjechał bowiem na ul. Na Gródku. Na stercie gruzu i połamanych cegieł pracuje koparka. Gruz przenosi do samochodu ciężarowego, który wywozi go poza centrum miasta.

Kamienica

Niewielki budyneczek przy ul. Na Gródku pod numerem 3 został już praktycznie zrównany z ziemią. Wpisany był on do gminnej ewidencji zabytków. Jak jednak dowiadujemy się z miejskiego systemu informacji przestrzennej, w latach 2014 i 2015 wydane zostały dwa pozwolenia na jej rozbiórkę.

W piątek w urzędzie miasta zadaliśmy pytania o to, dlaczego wydane zostało pozwolenie na jej wyburzenie, a także o to, czy zostało to uzgodnione z konserwatorem zabytków.

W piątek po godz. 17 magistrat potwierdził ustalenia: wydane zostały dwa pozwolenia na rozbiórkę kamienicy, w której nikt nie mieszkał. Uzgodnienie jej rozbiórki zaaprobować musiał konserwator wojewódzki. Jak wynika z dokumentacji przedstawionej przez inwestora, zgoda na to również została wydana - w styczniu 2015 roku. Inwestor musiał jednak zachować kamienny fundament z XVIII wieku.

Jak poinformował nas magistrat, na razie w wydziale architektury nie został złożony żaden wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla tej nieruchomości.