29.04.2019 Zespół koszarowy w Sandomierzu pod opieką konserwatora zabytków

Zespół koszarowy w Sandomierzu pod opieką konserwatora zabytków

Zespół koszarowy, jeden z pierwszych po I wojnie światowej zaprojektowanych w II Rzeczpospolitej, znajduje się w Sandomierzu przy ulica Mickiewicza. Wojewódzki Konserwator Zabytków chce go objąć ochroną.

Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że jeden z dwóch potężnych koszarowców został sprzedany prywatnej osobie a ta planowała rozbiórkę.

Jej wniosek złożony do starostwa został zablokowany, wstrzymano rozpoczęte prace. Wpis do rejestru zabytków może uratować oba najcenniejsze budynki.

- Decyzje o wpisaniu do rejestru podejmowane są po to, by dany obiekt czy układ przestrzenny chronić – mówi Wojewódzki Konserwator Zabytków Anna Żak-Stobiecka. - Nie oznacza to, że po wpisie nie będzie można w nich czy obok nich nic robić jednak wszystkie prace muszą być uzgadniane z urzędem konserwatora.