Jak mogę przebudować zabytek? - co to są zalecenia konserwatorskie?

Przed planowanym remontem, czy przebudową zabytkowej nieruchomości, powinniśmy zwrócić się do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zalecenia konserwatorskie. Nie jest to obligatoryjne. Możemy się po zalecenia zgłosić do urzędu, ale nie musimy. Warto jest jednak to zrobić, przed opracowaniem projektu budowlanego. Dlaczego? Otóż wyobraźmy sobie sytuację, że zleciliśmy opracowanie projektu budowlanego. Aby uzyskać pozwolenie na budowę, będziemy potrzebowali uzyskać wcześniej pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. Składamy dwa egzemplarze do Urzędu Konserwatorskiego, po czym okazuje się, że pozwolenia nie otrzymamy, ponieważ projekt nie szanuje zabytkowej substancji. Musimy wtedy ponieść kolejne nakłady finansowe na nową koncepcję projektową i nowy projekt budowlany, a procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę przedłuży się o czas jego opracowywania. Takiej sytuacji możemy uniknąć, zwracając się już na początku planowania inwestycji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich. Aby je uzyskać potrzebujemy jedynie projekt koncepcyjny, ze zwięzłym opisem planowanych prac. Do tego wypełniamy wniosek i załączamy potwierdzenie naszego tytułu prawnego do zabytku. Czasem, wymagana będzie dodatkowa dokumentacja – np. zdjęć obiektu. Procedura jest bezpłatna i już w ciągu 30 dni otrzymamy zalecenia. Dowiemy się z nich w jaki sposób możemy z zabytku korzystać i czy nasza koncepcja użytkowania jest odpowiednia. Jak zabezpieczyć i jak przeprowadzać prace, co stanowi szczególną wartość, którą należy eksponować i jakie zmiany możemy wprowadzić. Możemy zalecenia skonfrontować z naszymi planami i w odpowiedni sposób je skorygować. Jeśli zastosujemy się do zaleceń, to unikniemy problemów na etapie wnioskowania o pozwolenie na prowadzenie robót przy zabytku i później pozwolenia na budowę. Istotne w przypadku zaleceń konserwatorskich jest to, że nie przysługuje możliwość odwołania od wydanych zaleceń.