Jak osuszyć zawilgocone mury?

Zawilgocone mury mogą powodować niebezpieczeństwo dla użytkowników obiektu z uwagi na rozwój grzybów i pleśni. Skuteczne rozwiązanie problemu polega na wykonaniu izolacji przeciwwodnej pionowej i poziomej fundamentów, oraz wykonaniu, lub remoncie rynien i rur spustowych. Po tym zabiegu mamy pewność, że woda została odcięta od możliwości wnikania w mury. Jeśli nie odetniemy wilgoci – osuszanie murów będzie zabiegiem tylko tymczasowym.

Najpopularniejsze metody osuszania, to elektroosmoza i mikrofale.

Elektroosmoza polega na polaryzacji pola w murze, a tym samym odwróceniu ruchu kapilarnego wody. W ten sposób wilgoć z murów wróci z powrotem do gruntu. Urządzenia do elektroosmozy montowane są na stałe i działają cały rok. Usuwają sole ze ścian i fundamentów, oraz zapobiegają dalszemu rozwojowi grzybów i pleśni. Dlatego, istniejące zagrzybienie i pleśń, pomimo montażu urządzeń do elektroosmozy należy bezzwłocznie usunąć. Po wszystkim mamy pewność, że porażenia mikrobiologiczne wewnątrz już nie wystąpią.

Metoda zastosowania mikrofali opiera się na prawie absorpcji energii promieniowania. W metodzie stosuje się generatory mikrofalowe, które  powodują "wypychanie" wody w kapilarach do lica ściany. Zawilgocony materiał jest podgrzany w całej objętości do optymalnej temperatury i dzięki temu wilgoć przemieszcza się do zewnętrznych partii muru, skąd jest odparowywana.

Molekuły wody, białka, tłuszczu i większości żywic, które znajdą się w silnym polu elektromagnetycznym, pod wpływem fal zaczynają drgać. Drgania prowadzą do tarcia cząstek materii i wydzielenia się ciepła. Woda zawarta w mokrym murze bardzo skutecznie pochłania energię mikrofal. W związku z tym pole wysokiej częstotliwości jakim jest mikrofala, wprawia w ruch cząsteczki wody zawartej w materiale wywołując wzajemne tarcie cząsteczek wody. Skutkiem wytworzonego w ten sposób tarcia jest duża ilość ciepła, co sprawia, że woda zawarta w murze paruje i dyfunduje z niego. Osuszanie muru przebiega tutaj nie dzięki podgrzewaniu materiału, lecz przez bezpośrednie oddziaływanie mikrofal na wodę związaną z materiałem muru. Dodatkowym skutkiem parowania wody jest ogrzewanie się otaczającego materiału. Ta metoda również niszczy grzyby i pleśń w murze. Należy jednak zwrócić uwagę na to, aby osuszanie tą metodą wykonała ekipa z dużym doświadczeniem, ponieważ generowanie fal o zbyt dużym natężeniu może spowodować przegrzanie materiału, a co za tym idzie uszkodzenie ścian.